Thứ Hai, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Download idm, nternet Download Manager (IDM) là

Download idm, nternet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ liệu thông minh, IDM hỗ trợ khả năng phục hồi lỗi, tiếp tục tải lại nếu quá trình tải bị lỗi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét