Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2013

Phim Danh Sách Đen 1 Tập 5 6-Tập Cuối | The Blacklist Season 1|VIETSUb|2013|Mỹ

Phim Danh Sách Đen 1 Tập 5 6-Tập Cuối | The Blacklist Season 1|VIETSUb|2013|Mỹ
[IMG]
Phim Danh Sách Đen 1 Tập 2 3-Tập Cuối | The Blacklist Season 1|VIETSUb|2013|Mỹ
Cựu chính phủ đại lý Raymond Red Reddington James Spader đã lẩn tránh trong nhiều thập kỷ. Nhưng anh bất ngờ đầu hàng FBI với một đề nghị để giúp bắt một tên khủng bố trong điều kiện rằng ông chỉ nói chuyện với Elizabeth Liz Keen Megan Boone, một FBI trẻ, những người chỉ ra Quantico.
nguoonf http://vietsubphim.net/danh-sach-den-1.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét