Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

crack idm,IDM vinh vien

crack idm,IDM vinh vien

bước 1)nếu ai chưa bao giờ download IDM về thỳ hãy bỏ qua bước này
nếu ai đã và đang sử dụng thỳ hay gỡ bỏ nó đi(kể cả chưa và đã hết hạn key) 

Bạn có thể dùng Your Uninstaller để gỡ bỏ sạch sẽ, không thì vào Control panel/Add and remove Program 

Bản này pro, phục vụ bà con nè:
Download YU!2010:http://www.ursoftware.com/dlds/public/yusetup2010.exe
key:
Name : John Kennedy
Serial : 000017-6YFWWR-1U7TDC-KQN0CN-R9FU5W-W7HRXW-ZK3HCE-YX8TWZ-EJQ9CW-8UVFWB
(bản 2010 pro lém nhiều chức năng cool)

bước2)Mở file hosts theo đường dẫn C:\WINDOWS\system32\drivers\etc bằng một chương trình soạn thảo nào đó như Notepad. (Open With -> choose Notepad)

rồi bà kon copy 3 dòng dưới đây sau dó paste vào host và save!


207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

và host sẽ có những dòng chữ như vầy:


# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com

và lưu lại(save) 

filenguồn http://chiaseviet.vn/threads/crack-idm-idm-2013-full-crack-keygen-internet-download-manager.1572/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Download Tin Khoa Học Google TK Download SoftWare