Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

PHIM MAT DANH IRIS 2 TAP 8 9 10|| IRIS 2 TAP 8 9 10 2013 online chat luong cao


PHIM MAT DANH IRIS 2 TAP 8 9 10|| IRIS 2 TAP 8 9 10 2013


Phim IRIS 2 tiếp tục câu chuyện  ba năm sau khi cái chết của Hyun Jun trong phần “Iris” 1.
Câu chuyện tiếp diễn xung quanh cái chết của Hyun Jun và Baek San, người đã bị bắt vì hoạt động trong các tổ chức bí mật Iris. Cũng sẽ phác thảo thêm câu chuyện của Mister Black, người kiểm soát tất cả hoạt động thông qua Baek San.

Xem Phim IRIS 2 Vietsub online.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Download Tin Khoa Học Google TK Download SoftWare